anbi logo CBF certificaat

Stichting Kinderhulp Bodhgaya   Hulp voor de vergeten kinderen van Boeddha

Home | Onze Stichting | Ons Project | Uw Bijdrage | Nieuws | Sponsor | Contact

 

Kleuter en basisonderwijs
Er zijn plannen om, als daarvoor financiële middelen beschikbaar komen, een school voor kleuter- en basisonderwijs te bouwen bij het Lord Buddha Home for Children. De voertaal op de basisschool zal het Engels zijn, de tweede taal van India. De school zal ook toegankelijk zijn voor de kinderen uit de omgeving van het kinderhuiscomplex.

Vooralsnog bezoeken de kinderen uit het Lord Buddha Home for Children, keurig in uniform, de onderwijsvoorzieningen in Bodhgaya. Het onderwijs dat gegeven wordt is matig tot redelijk te noemen. De kinderen gaan graag naar school, halen goede cijfers en enkelen zijn uitgeroepen tot 'beste van hun klas'. In de avonden en weekenden worden alle kinderen extra 'bijgespijkerd' via huiswerklessen en bijlessen in het Lord Buddha Home for Children.

Leer/werkplaats
Op het terrein van het kinderhuiscomplex is een leer/werkplaats voorzien.
Het is de bedoeling dat de kinderen hier, aanvankelijk als hobby, een vak leren, zoals dat van naaister, timmerman, meubelmaker, computerdeskundige, zodat ze, als ze het Lord Buddha Home for Children op achttienjarige leeftijd verlaten, op eigen benen kunnen staan. Daarbij wordt ook vaktheorie gegeven en scholing over de financiële kanten van het op eigen benen staan. Getracht wordt stageplaatsen te creëren in Bodhgaya en Gaya. De leer/werkplaats zal toegankelijk zijn voor kinderen/jongeren uit de lokale omgeving.