anbi logo CBF certificaat

Stichting Kinderhulp Bodhgaya   Hulp voor de vergeten kinderen van Boeddha

Home | Onze Stichting | Ons Project | Uw Bijdrage | Nieuws | Sponsor | Contact

 

De gezinshuizen
Er zijn vijf gezinshuizen (in fase 2 uit te breiden met nog eens vijf). In ieder gezinshuis wonen tien kinderen met een eigen zorgmoeder, die de kinderen een liefdevolle opvoeding geeft en een goede verzorging. De moeder ziet er op toe dat de kinderen huiswerk maken, sporten en voldoende buitenlucht krijgen. Daarbij schenkt de moeder veel aandacht aan het stimuleren van de specifieke karaktereigenschappen en talenten van een kind. Ieder moeder geeft ook haar eigen naam aan de kinderen, zodat de kinderen vol trots kunnen zeggen iemands zoon of dochter te zijn. Kortom, een taak van 24 uur per dag!

Stafgebouw
Het stafgebouw bestaat uit vier units en biedt huisvesting aan stafleden. Twee units zijn tijdelijk in gebruik als gastenverblijf voor toeristen/pelgrims die hier tegen betaling kunnen overnachten en/of voor vrijwilligers uit Nederland, die tijdelijk werkzaam zijn in het Lord Buddha Home for Children.

Kantoorgebouw
Het kantoor is het administratieve hart van het kinderhuiscomplex. Daar vindt ook overleg plaats tussen de directie van Nav Bharat Jagriti Kendra en alle teamleden over de voortgang van de activiteiten binnen het kinderhuiscomplex.

Medisch centrum
Het medisch centrum telt drie behandelkamers en biedt plaats aan een huisarts, een part-time tandarts en een bescheiden apotheek. Het medisch centrum is ook open voor de lokale bevolking. In het medisch centrum krijgen kinderen en volwassenen vaccinaties, consulten en voorlichting. Een verpleegkundige schenkt speciale aandacht aan moeder en kindprogramma's op het gebied van hygiëne, goede voeding, sanitatie e.d.

Community Hall
In dit multifunctioneel gebouw worden gezamenlijke activiteiten voor de kinderen ontplooid, zoals recreatieve binnenspelen, yoga en meditatielessen, muziek en danslessen met optredens. Daarnaast worden er huiswerklessen gegeven. Ook een bibliotheek en videotheek maken er onderdeel van uit. Kinderen uit de lokale omgeving zijn welkom om ook van deze voorzieningen gebruik te maken.

Infrastructuur
Op het terrein zijn allerlei voorzieningen getroffen om het Lord Buddha Home for Children zelfvoorzienend te laten zijn. Er is een eigen drinkwatervoorziening, er zijn stroomgeneratoren geplaatst en biogasinstallaties. Er zijn paden aangelegd en bomen en heesters geplant. De kinderen hebben moestuintjes aangelegd die ze zelf onderhouden.